Odszkodowania Powypadkowe & Dochodzenie Odszkodowań Bez Wstępnych Opłat, Elbląg;

dane kontaktowe

obrażenia ciała

Do poważnych obrażeń ciała najczęściej dochodzi podczas wypadków drogowych, ale również w efekcie wypadków w pracy, rolnictwie oraz w rezultacie błędów medycznych. Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. Alter-Locus pomaga uzyskać jak najwyższą kompensatę za doznane krzywdy.

kto się może ubiegać o odszkodowanie?

  • O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała i/lub szkody. W przypadku zdarzeń drogowych do odszkodowania nie mają prawa sprawcy wypadku. Jeśli poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia, rekompensata wypłacana jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.

o co można się ubiegać?

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta